دانلود پاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین

مطالب دیگر:
🔑اطلس آناتومی انسان - Pocket Atlas of Human Anatomy🔑7-مقاومت در برابر رشد ترك تحت بارگذاری مود تركیبی در تیرهای بتنی تحت خمش سه نقطه ای و چهارنقطه ای🔑8-بررسی شكست بتن تحت مود II خالص با استفاده از قطعه دیسك برزیلی🔑9-تخمین تاثیر عمل آوریهای مختلف بر مقاومت سطحی بتن با بكارگیری روش پیچش🔑10-تخمین دمای اولیه بتن حجیم براساس نتایج اندازه گیری حرارت زایی بتن در محیط آدیاباتیك🔑11-بررسی الكتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی آرماتور فولادی در بتن🔑12-تمهیدات لازم برای محافظت از بتن در برابر هوای سرد به منظور كسب نتایج مطلوب در زمینه كیفیت، زمان و هزینه پروژه🔑13-دستیابی به بتن فوق توانمند🔑14-استفاده از بتن فوق توانمند در سازه های هیدرولیكی برای مقابله با پدیده كاویتاسیون🔑15-ارزیابی مكانیزم بروز ترك در سدهای بتنی🔑16-ایمنی و پایداری سدهای بتنی در برابر ترك خوردگی🔑17-ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی🔑18-بررسی اقتصادی تاثیر افزایش مقاومت بتن در سازه های قاب خمشی بتن مسلح🔑19-بررسی اثر میراگر الحاقی بر پاسخ پلهای بتنی ایزوله تحت زلزله های نزدیك گسل🔑20-بتن تزریقی و كاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا🔑21-تثبیت و بی خطرسازی مواد زائد خطرناك حاصل از نیروگاههای حرارتی و استفاده آن در بتن🔑22-تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه های شكسته با استفاده از نمونه های استوانه ای🔑23-ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با كاربرد قالب تونلی🔑24-بررسی تاثیر عمل آوری تحت حرارت و فشار برروی مقاومت فشاری بتن🔑25-تعیین حاشبه اطمینان برای ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتن مسلح خمشی بر مبنای شاخص ماكزیمم تغییر مكان طبقات🔑26-مقایسه ویرایش دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران در طراحی سازه های بتنی و بهبود عملكرد لرزه ای آنها با استفاده از مهاربندهای فلزی🔑27-بررسی مقاومت فشاری بتن خود متراكم ساخته شده بادرصدهای مختلف سنگدانه های بازیافتی بتن🔑28-بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی🔑29-كاهش خسارات ناشی از زلزله با تكنولوژی بتن الیافی🔑30-بررسی اثر استفاده همزمان شن و دوده سیلیس بر خواص بتن سبك لیكا
|50310616|shv
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانینقسمتی از متن........انگلستان: در شهر Meadland در فوریه سال 1972 بدلیل ذخیره غیر استاندارد بشکه های محتوی نمک سیانور l lژاپن: اولین کشور در زمینه کنترل مواد زائد خطرناک بدلیل حادثه خلیج میناماتا در سال 1960 در رودخانه Agano و Nigata l lآمریکا: از سال 1976 مقررات ویژه ای جهت دفع مواد زائد خطرناک(HWM) ارائه نمود. l lکره جنوبی: تخلیه غیر مجاز 300 تن فنول به رودخانه ناکتونگ (منبع تامین آب شرب 10 میلیون نفره پوسان)


به موادی به غیر از مواد رادیواکتیو گفته می شود که بدلیل میل ترکیبی شدید (Reactivity)سمیت(Toxicity) قابلیتانفجار(Explosivity) و خاصیت خورندگی(Corrosivity) و سایر مشخصات برای محیط زیست یا سلامتی چه به تنهایی و یا چه به صورت تماس با سایر مواد زائد ایجاد خطر نموده و یا احتمال آنرا سبب گرند. و از نظر قانونی در ایالتی که تولید و یا در آن دفع می گردند و یا حتی از مسیری که حمل می گردند«خطرناک» تلقیمی گردند.تعداد اسلاید : 41 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس